D-Jeugd

Nieuwe speelwijze D-jeugd in seizoen 2016-2017

Twee jaar geleden is gestart met het invoeren van een nieuwe speelwijze bij de jeugd  tussen 4-12 jaar. Deze nieuwe speelwijze is een manier van handballen die het beste aansluit bij de belevingswereld van de jeugd en het zorgt op latere leeftijd voor betere handballers.
Spelplezier en succesbeleving staan hierbij centraal!

De F-jeugd was als eerste aan de beurt in seizoen 2014-2015. Dit seizoen, 2015-2016, is de nieuwe speelwijze ingevoerd bij de E-jeugd. In seizoen 2016-2017 willen wij de nieuwe speelwijze van de D-jeugd introduceren.

Uitgangspunten voor de speelwijze binnen deze categorie zijn:

 • Vrijheid om te spelen
 • Bal veroverend spelen / verdedigen
 • Weg van de cirkel, offensief  spelen
 • Posities door wisselen
 • Iedereen evenveel speeltijd
 • Plezier voor iedereen, eigen team en het andere team
 • Positief begeleiden in de geest van alle kinderen zodat ze plezier hebben

Klik hier voor het overzicht wat de verschillende speelwijzen zijn per categorie.

E-Jeugd

Waarom jeugdhandbal verandert!
Het jeugdhandbal veranderen is geen doel op zich. De sport aantrekkelijker, leuker en vooral kindvriendelijker maken wel. De werkgroep talentontwikkeling van het NHV werkt sinds 2012 aan het plan dat deze cultuurverandering binnen de handbalsport mogelijk moet maken.
Er is een nieuwe speelwijze ontwikkeld, die de basis legt voor een betere ontwikkeling van de kinderen én aansluit bij de handbalvisie van nu. Onder het motto ‘Spelplezier voorop’ zijn er nieuwe spelregels bedacht voor het handbal in de D-, E-, F- en H-jeugd. Dit seizoen zijn deze bij de H- en F-jeugd ingevoerd. Komend seizoen volgt de E- en het jaar erna de D-jeugd.
Bij het bedenken van de nieuwe handbalvisie voor kinderen t/m 12 jaar is door de werkgroep onder meer gekeken naar vernieuwingen in andere handballanden en bij andere (bal- en team)sporten.

Nieuwe spelvisie bij de F-jeugd
In seizoen 2014-2015 zijn de aanpassingen in het handbalspel vooral gericht geweest op de F- en H-jeugd. Zo wordt bij de F-jeugd (ook wel ‘mini’s’ genoemd) voortaan in het hele land gespeeld op een klein veld, met minidoelen en een zachte bal. De speelwijze is kort samengevat: op de eigen speelhelft verdedigen (allemaal storen), de keeper mag mee in de aanval en alle spelertjes mogen tijdens de wedstrijd op doel staan. Alleen dat is al goed voor een extra spannend/leuk wedstrijdelement, want na elke aanval rijst de vraag: ‘Wie is er nú als eerste terug in het doel?’. Kortom dynamiek op alle fronten!
In deze folder vind je meer informatie over de speelwijze bij de F-jeugd. Uit evaluatie blijkt dat de aanpassingen van het spel over het algemeen als erg positief worden ervaren. Belangrijke aandachtspunten zijn nu nog vooral het opleiden van begeleiders en spelleiders, zodat zij de kinderen zo goed mogelijk kunnen ‘sturen’ tijdens hun spel. Daarnaast wordt met het organisatorisch kader van de verenigingen gekeken naar een optimale organisatie van de wedstrijdjes (competitie en/of toernooien) in zo klein mogelijke regio’s.

Aanpassingen bij de E-jeugd in seizoen 2016-2017
Komend seizoen zullen de eerste wijzigingen bij de E-jeugd van toepassing zijn. De belangrijkste aanpassing is dat er voortaan met één speler per team minder gespeeld wordt, dus 5 tegen 5 plus keeper. Daarnaast wordt, net als bij de F-jeugd, ook bij de E-jeugd zoveel mogelijk ‘offensief verdedigd’, dus met als doel om de bal te veroveren/onderscheppen. Ten slotte zijn er ook bij de E-jeugd na afloop van de wedstrijd voor alle spelers shoot-outs (speler tegen keeper). Ieder kind gooit een keer, ieder kind keept een keer.
In deze folder vind je meer informatie over de achtergronden en wijzigingen bij de E-jeugd vanaf seizoen 2016-2017.

Mini’s (F-jeugd)


De spelregels van minihandbal:

 • Speeltijd 2 x 15 minuten;
 • Spelen op een miniveld (20 meter lang x 12 tot 16 meter 
breed) met bij voorkeur minidoeltjes (van 2 bij 1.60 meter);
 • Er wordt gespeeld met een zachte bal, zodat er geen angst 
voor de bal hoeft te zijn, maar wel kan worden gestuit;
 • Elk team heeft 5 spelers op het veld (4 + wisselende 
keeper). Het ideale team telt daarom maximaal 
7 jongens en/of meisjes (hooguit 2 wissels);
 • De keeper mag mee in de aanval, waardoor 
er 5-4 overtal ontstaat. Er mag niet gescoord 
worden vanaf de eigen helft;
 • De kinderen spelen verplicht 
met een offensieve verdediging op de eigen speelhelft;
 • Eén of enkele vaardige kinderen individueel verdedigen, is verboden;
 • Na een doelpunt wordt het spel hervat met het uitspelen van de bal door de keeper 
vanuit het doelgebied (zonder fluitsignaal), dus niet vanaf de middenlijn;
 • Bal over de achterlijn betekent altijd uitworp voor de keeper (dus geen hoekworp);
 • Foutjes (zoals 2x stuit of meer dan 3 passen lopen) worden niet bestraft maar 
uitgelegd, waarna het balbezittende team verder gaat waar het was;
 • Na afloop van een wedstrijd zijn er shoot-outs. Elk kind start vanuit het midden, tipt richting doel 
en probeert te scoren. Wordt de bal onderweg verloren dan mag de speler vanaf die plaats verder gaan. Dit zorgt na de wedstrijd voor extra plezier en uitdaging.

.
Minihandbal


Aandachtspunten mini’s:

 • De uitslagen moeten door de scheidsrechters worden bij gehouden en ingevoerd worden in het DWF, omdat we deze als bond nodig hebben om de speelsterkte te bepalen en te bekijken of een team eventueel heringedeeld moet worden. Deze wedstrijdgegevens zullen alleen intern voor het NHV zichtbaar zijn in Sportlink Bond. Uitslagen/standen F-jeugd zullen voor de rest niet extern gepubliceerd worden in Sportlink Club, HandbalNL app of op onze website; ranglijsten zijn in deze leeftijdsgroep van ondergeschikt belang.
 • De scheidsrechter is spelleider en mag beperkt aanwijzingen geven aan beide teams volgens het Fairplay-principe;
 • Er is vooraf overleg tussen coaches en spelleider;
 • Coaches mogen eventueel ook in het speelveld lopen om het spel te begeleiden. 
Uiteraard wel volgens de regels van Fairplay. Geef de kinderen hierbij de kans om het spel zelf te ontdekken. Spelleider en coaches kunnen met elkaar overleggen en soms aanpassingen doen om een wedstrijd gelijkwaardiger te maken;
 • Hoe lastig ook… het publiek (de ouders) beperkt zich tot aanmoedigen en mag het spel niet voorzeggen, want dan wordt spelend leren onmogelijk;
 • Bij voorkeur worden er geen losse wedstrijden georganiseerd, maar zijn de wedstrijden onderdeel van een toernooi of spelfeest.

Kabouters (H-jeugd)
 • Laat de jongste jeugd de eigen mogelijkheden (o.a. bewegen, ruimte, omgaan met verschillende spelmaterialen) spelenderwijs ontdekken.
 • Geen wedstrijden, maar minimaal één keer per maand Spelfeesten / Vaardigheidsspelen. Aandachtspunten hierbij zijn:
  • Positieve spelbenadering door te spelen op hun eigen niveau; veel tik-, vang- en holspelen.
  • Experimenteer in een veilige omgeving met allerlei voorwerpen en werpen met diverse ballen, zowel in maat als gewicht.
  • Train de algemene basisvaardigheden in onbewuste vorm.
  • Leg de stof niet uit, maar doe het voor en laat ze het nadoen.
  • Leer ze ervaren dat er regels gelden bij het spel. Probeer taakverdelingen binnen het spel langzaam bij te brengen.
  • Bewegen in de ruimte is belangrijk; rollen, tippen, 
werpen en vangen, touwtjespringen, vallen.
  • Belangrijke vaardigheidsgebieden o.a.: mikken en treffen, balbehendigheid, vangen, vrijlopen en storen, stoeien-vechten.
  • Belangrijke bewegingsgebieden o.a.: lopen, springen, vallen, 
rollen, trekken, duwen, sprinten, wenden en keren, landen, starten 
en stoppen. Ook balansoefeningen zijn van belang.
 • Na afloop worden diploma’s, oorkondes of stickers uitgedeeld.
 • Er worden door het NHV leskaarten aangeboden. hierop worden alle bewegings- 
en vaardigheidsgebieden via spelvormen gepresenteerd. In de leskaarten zit een opbouw voor een heel seizoen; van gemakkelijk naar steeds meer uitdagend.