Waarderingsspeld S.V. Spartanen

Naast de terugblik op 2017 en vooruitkijken naar de toekomst van Spartanen heeft de voorzitter van de S.V. Spartanen ook drie vrijwilligers in het zonnetje gezet tijdens de nieuwjaarsreceptie. De s.v. Spartanen is ontstaan na het samengaan van hand- en voetbal op 1 januari 2012 nu alweer 5 jaar geleden. De handbal kende haar ereleden en de voetbal had ook ereleden, maar ook de dragers van de Gouden Spartaan. In ons complex kwamen we de namen van ereleden en dragers van de G.S. nergens tegen. Als bestuur hebben wij gemeend om deze gedecoreerde vrijwilligers uit onze geschiedenis op een mooie plek zichtbaar te maken in ons clubhuis.

Voor de nieuwe s.v. Spartanen hebben wij in het leven geroepen:

De waarderingsspeld van de S.V. Spartanen.

Per 1 januari 2017 is “De waarderingsspeld van de S.V. Spartanen” ingevoerd. Deze speld wordt uitgereikt als blijk van waardering voor diegenen die zich bijzonder verdienstelijk maakt of heeft gemaakt voor de vereniging. De speld wordt uitgereikt aan personen die zich belangeloos  gedurende een langere periode hebben ingezet voor de S.V. Spartanen. We belonen deze vrouw of man met de waarderingsspeld van de S.V. Spartanen.

Voor mij als voorzitter was het een de eer om op deze nieuwjaarsreceptie de eerste exemplaren uit te reiken. Het is de bedoeling dat deze speld jaarlijks zal worden uitgereikt aan vrijwilligers die dat verdienen.

De eerste speld die is uitgereikt was voor Ineke Spaans. Gedurende een reeks van lange jaren verzorgt Ineke het wedstrijdsecretariaat van de afdeling handbal. Ongeveer 16 jaar geleden heeft zij het secretariaat overgenomen. Ineke heeft de gehele automatisering van het wedstrijdformulier meegemaakt, wat ongelooflijk veel werk is geweest. Ineke is jaren coach en trainer geweest van het 1e team en nu al weer jaren van het 2e. Nog meer taken die Ineke heeft gedaan zijn het bijhouden van de ledenadministratie en de foto’s die daarbij horen, de teamindelingen, regelen van de grote clubactie, zorgen dat er materialen zijn, het inhuren van de zalen wat niet gemakkelijk is door de vele sporten en het groeiende aantal teams van de handbal. Het inplannen van de scheidsrechters, zorgen dat er voldoende scheidsrechters zijn, zelf fluiten en ook het begeleiden van nieuwe scheidsrechters, zodat iedereen kan spelen.

Daarna mocht ik de 2e waarderingsspeld uitreiken aan Ronald Wallaart. Iemand die op de achtergrond en vooral vanuit thuis enorm veel heeft geregeld en betekend voor Spartanen in de afgelopen jaren. In het begin als begeleider/trainer van een jeugdteam, maar we kennen Ronald vooral toch als de man op de achtergrond die enorm veel regelde. Vanaf 14 januari 2008 was Ronald bestuurslid van Spartanen. Ronald was de man van de wedstrijdplanning en Ronald verrichtte onderstaande taken gedurende een lange reeks van jaren. Taken waren onder andere:

* Vraagbaak voor de voetbalafdeling, onderhouden van contacten met de KNVB
* Informeren van begeleiders en bestuur i.v.m. nieuwe KNVB ontwikkelingen
* Invoeren digitaal wedstrijdformulier, mijnclub.nu en spelerspassen verzorgen.
* Digitaal indelen van thuis uit de kleedkamers en veldindeling.
* Voor het nieuwe seizoen aanmelden van team bij de KNVB.

Last but not least mocht ik de derde waarderingsspeld van dit jaar uitreiken. Deze speld was voor Peter Molenaar die vanaf januari 2005 intensief betrokken is bij de voetbalafdeling. Peter is vanaf januari 2005 betrokken geweest bij de jeugdafdeling van Spartanen en vanaf september 2005 werd hij voorzitter van de jeugdcommissie. Sinds de oprichting van de s.v. Spartanen op 1 januari 2012 werd Peter voorzitter van de afdeling voetbal en mocht ik algemeen voorzitter van de club worden. Eigenlijk wilde je stoppen met de algemene ledenvergadering van september 2016 maar na intensief speuren, zoeken, vragen en mensen benaderen is er geen opvolger gevonden. In de week voorafgaande aan de jaarvergadering belde je mij en vertelde dat je ad interim dit seizoen nog wilde afmaken. Voorzitter en wedstrijdsecretaris tegelijk weg dat kon niet en zo wilde je de afdeling voetbal ook niet achterlaten. Je hebt jarenlang leiding gegeven als voorzitter aan de jeugdafdeling en de laatste vier jaar als voorzitter van de afdeling voetbal van de S.V. Spartanen. Willekeurig onderstaand een aantal punten die jou kenmerken als voorzitter van de afdeling voetbal:

* Enthousiast, overal bij aanwezig, soms wel eens te veel willen regelen en wil zich overal voor inzetten en pakt enorm veel op.
* Kan minder goed tot niet aan de zijlijn staan afwachten.
* Gedreven en op zeer veel dagen zeer actief aanwezig op ons complex. Denk aan training geven, kijken bij trainingen van anderen, op zaterdag bij de jeugd zaken regelen en op zondag aanwezig bij de wedstrijden voor het eerste elftal.
* Veel organisatorische wijzigingen samen met Ronald doorgevoerd.
* Op en top een verenigingsman.
* Handen uit de mouwen willen steken. Denk hierbij aan clubdiensten, kleding van teams verzorgen, evenementen, zoeken van sponsoren,
* Was en bent nog steeds trainer en begeleider van een jeugdteam

Afgelopen jaren is de afdeling voetbal flink gegroeid en bestaat nu uit ongeveer 450 leden. Zo rond de 40 teams spelen in competitieverband en alweer ruim 30 aanstromende mini’s. Ga er maar aanstaan om dat allemaal met onze vrijwilligers in goede banen te leiden. Uiteraard ging de uitreiking van de onderscheiding gepaard met de overhandiging van een oorkonde en een mooie rood/witte bos bloemen. Namens al onze leden wil ik nogmaals Ineke, Ronald en Peter feliciteren met de waarderingsspeld van de s.v. Spartanen.

Met vriendelijke groet,

Jack Stam

Vzt. S.V. Spartanen

Preventief cameratoezicht in en rondom complex van Spartanen

Naar aanleiding van vandalismeschade rondom A-veld, aan de tribune en ongepast gedrag in de toiletten van ons complex is het bestuur van Spartanen overgegaan tot het plaatsen van beveiligingscamera’s rondom en in ons gebouw. De beelden worden geregistreerd en gedurende een aantal weken bewaard, zodat wij bij eventuele schade de daders kunnen achterhalen. Wij hopen dat er door plaatsing van deze camera’s een preventieve werking uitgaat. Camera’s en software is geleverd door Wuite beveiliging.

Facilitaire zaken.

Frank Vlaar.

Goed gedrag Spartanen bestraft door gemeente?

Zoals u wellicht weet verzorgt Spartanen al jaren in eigen beheer en door inzet van vele vrijwilligers zelf het onderhoud van haar sportvelden. Samen met SEW zijn dat de enige twee voetbalclubs, in de huidige gemeente Medemblik, die dit al bijna vijfentwintig jaar zelf doen. De gemeente wilde na de fusie het beleid voor de sportvelden gelijk trekken. Het uitgangspunt was dat alle andere clubs het onderhoud op dezelfde manier als Spartanen en SEW zouden gaan doen. Toen bleek dat veel clubs dit niet konden realiseren is er veel protest gekomen van de betreffende clubs, waarna Wethouder Fit besloot het plan in te trekken en de bezuiniging op een andere manier te bereiken.

In het alternatieve plan werd het roer omgegooid:

De gemeente zal het zogeheten technisch onderhoud voor de clubs doen. Clubs die dit zelf al deden krijgen dan een vergoeding in de kosten. Na heftige protesten van Spartanen en SEW is de onderhoudsvergoeding gelukkig al bijgesteld van 49% naar 65% van het huidige bedrag. (35 % minder kosten voor de gemeente) Spartanen en SEW krijgen ook de mogelijkheid om het onderhoud door de gemeente te laten uitvoeren, maar dat betekent dan wel een forse kapitaalsvernietiging. Want: het materieel, machinepark en de opslagschuur waarin beide clubs de afgelopen jaren zelf hebben geïnvesteerd zijn dan niet meer nodig. Of neemt de gemeente deze over?

Jarenlang is de vergoeding voor het onderhoud niet geïndexeerd en is de vergoeding sowieso lager dan de kosten die Spartanen en SEW maken om het onderhoud in eigen beheer uit te voeren. Spartanen en ook SEW zijn dus genoodzaakt het onderhoud zelf te blijven doen met de inzet van veel vrijwilligers. Dat willen ze ook graag blijven doen, maar dan wel tegen een kostendekkende vergoeding. In plaats van waardering van de gemeente, krijgen ze nu een lagere vergoeding dan voorheen. Bovendien mogen ze een hogere huur betalen voor het gebruik van de velden omdat de huren gelijkgetrokken zijn voor alle verenigingen.

De andere clubs profiteren dus van het feit dat zij hun poot stijf bleven houden en niet zelf het onderhoud wilden doen. Spartanen begrijpt dat best, want niet iedere club heeft genoeg vrijwilligers en middelen om zoiets zelf te doen. Maar dan is de ontstane situatie, als gevolg van de gewijzigde regeling, niet eerlijk van de B&W. Goed gedrag zou juist beloond moeten worden door minimaal een kostendekkende vergoeding te betalen aan Spartanen en SEW.

Het beleid van de wethouder werd in de raadsvergadering van 11 mei j.l. goedgekeurd. De ChristenUnie, VVD en GroenLinks protesteerden tevergeefs. Zij dienden nog een tegenvoorstel in om de vergoeding voor onderhoud op zijn minst kostendekkend te maken. Dat zou de gemeente ongeveer € 3000 extra kosten per jaar. Op de totale gemeentebegroting een schijntje, maar voor deze dorpsclubs wel een fors bedrag. Het tegenvoorstel van de partijen haalde het niet omdat coalitiepartijen CDA, Gemeentebelangen en D66 alsook de PvdA tegen waren. Onder het mom dat er altijd nog een evaluatie plaatsvindt.

Al met al kunnen we concluderen dat de huidige dan wel nieuwe wijze van vergoeden, die is gebaseerd op een oneerlijke verdeling, veel te laag is voor Spartanen en SEW.

Bedankt politici dat jullie goed gedrag niet belonen. Zet dat de volgende keer a.u.b. duidelijk in het verkiezingsprogramma.

Aad Kraakman, Wognum

Historisch Kampioenschap Spartanen 2

Historisch Kampioenschap Spartanen 2, Promotie naar de reserve 1e klasse!!

Ons 2e elftal is gisteren op het veld van LSVV in Zuid-Scharoude kampioen geworden
in de reserve 2e klasse en promoveert hierdoor naar de reserve 1e klasse.
Het is voor de mannen van trainer/coach Wouter Rood een prestatie van formaat
dat zij de titel in deze sterke competitie in de wacht hebben gesleept.

De titel is mede te danken aan de sterke selectie die Spartanen heeft, maar zeker
aan ook de bereidwilligheid om voor en met elkaar te strijden om de wedstrijden winnend
af te sluiten.
Met een mix van aantal ervaren spelers, maar vooral met veel aanstromend talent
werd er maar liefst 12  keer gewonnen, 4  keer gelijk gespeeld en een dito aantal
wedstrijden verloren.
Dit resulteerde in het aantal van 40 punten uit 20 wedstrijden, precies 1 punt meer
dan concurrent Foresters 2 uit Heiloo.

Nadat in het seizoen 2013-2014 via de nacompetitie promotie naar de reserve 2e klasse
werd afgedwongen, is er door het team Historie geschreven.
Volgend seizoen treedt Spartanen 2 aan in de reserve 1e klasse!  Nog nooit speelde
het 2e op zo’n hoog niveau.

Onze felicitaties gaan uit naar de spelers en begeleiding, maar zeker ook naar de
volledige staf van de gehele selectie.

Historische promotie Spartanen 1 en kampioen Spartanen 2 brengt huldiging

Wognum –  Zaterdag 17 juni a.s, tussen 18:00 – 22:00 uur, wordt op gepaste wijze stil gestaan bij de unieke dubbele promotie van Spartanen 1 en Spartanen 2. Om 18:00 uur zal gestart worden met een bbq, waarna het feest in de kantine wordt voortgezet met een natje en een droogje. Selectiespelers hoeven geen bijdrage te leveren aan het feestje wat door het bestuur is aangeboden. Iedereen is verder gewoon welkom en hoeft maar 15 euro bij te dragen om de avond kostendekkend te maken. Rond 20:00 uur is het officiële deel en daarna kan ‘t o.l.v. een DJ een mooi feessie worden.

Het tweede team van Spartanen promoveerde direct naar de reserve 1e klasse, omdat zij kampioen zijn geworden in de res. 2e klasse. Het vlaggenschip eindigde ook fier bovenaan in de reguliere competitie, maar aangezien Texel’94 net zoveel punten had behaald moeste een beslissingswedstrijd uitkomst  brengen. Op het zeer druk bezochte complex van SRC in Schagen trokken de eilandbewoners aan het langste eind. Spartanen 1 was die avond niet bestand tegen de druk, waardoor geen enkele speler in normale doen was, met als gevolg dat Texel’94 directe promotie afdwong. Spartanen 1 mocht gelukkig wel in de herkansing en proberen via nacompetitie de weg omhoog alsnog in te slaan. Na 2 overtuigende overwinningen op Beemster 1 mochten de Wognummers in de finale aantreden tegen Den Helder. Geen onbekende tegenstander, een ploeg die ze al 2 keer in de competitie hadden verslagen. Maar dat het deze keer anders zou verlopen , daar was iedereen wel van overtuigd, na 2 zenuwslopende wedstijden, waarin Spartanen beide keren de bovenliggende partij was, moest er tot de laatste minuut gestreden worden om deze finaleronden winnend af te sluiten. Gelukkig lukte het deze keer wel en mag Spartanen 1 volgend seizoen aantreden in de 2e klasse zondag , een podium waarop deze club nog nooit heeft geacteerd. Niet meer in de buurt met derby’s tegen SEW en Grasshoppers, maar veel wedstrijden in de omgeving Zaanstreek en Alkmaar. Wat betreft de Westfriese inbreng valt er ook op korte afstand nog voldoende te genieten als Spartanen aantreed tegen Zouaven in Grootebroek, West-Frisia in Enkhuizen en SVW’27 in Heerhugowaard. Alleen Hollandia 1 acteert nog op een hoger podium, maar die beschikken niet over een tweede elftal, dus de situatie bij Spartanen mag gerust uniek genoemd worden. Zowel het niveau van Spartanen 1 als 2  verdient de kwalificatie historisch, omdat in één seizoen zeer uitzonderlijk gepresteerd is met lichtingen waar nog veel rek in zit.

Beide selecties barsten nog van de jonge talenten, die door routiniers aangestuurd worden.  Deze prestaties zorgen er weer voor dat ook spelers van “buitenaf” zich aangetrokken voelen om (weer) bij Spartanen te komen voetballen. Niet alleen Alkis Kaklis (reserve-keeper Hollandia 1), komt naar Wognum, maar ook allerlei “verloren zonen” hebben de weg naar het vertrouwde sportpark in Wognum weer terug gevonden, zoals topscorer Joeri Zuiker (SEW) Mustafa Afhakame (SEW) wil weer graag met zijn talentvolle broertje Guleed Afhakame ballen. Ook Kevin Mol (De Blokkers) is  terug op het honk en mag samen met 1e keeper Jorn Ebbelaar, Rick van Straalen en Alkis Kaklis uitmaken wie er bij Spartanen 1 club-icoon Anthony Groen doet vergeten. Ondanks de vele geruchten is de rest van de selectie gebleven, mede omdat zij het als een grote uitdaging zien om gewoon met Spartanen op een nog hoger niveau te acteren. Uiteindelijk is er slechts één die op het hoogste niveau stopt en dat is voorzitter Peter Molenaar. Hij neemt na 14 jaar bestuur, waarvan de helft als voetbal-voorzitter, met weemoed afscheid van de échte dorpsclub Spartanen.  Zijn opvolger Adri Beerepoot loopt al een tijdje warm als sponsorman in het hoofdbestuur van de Sportverenging. Op zondag 8 juli a.s. tijdens de wedstrijd Spartanen tegen de profs van FC  Volendam zal hij officieel het stokje overnemen en de uitdaging aangaan het hoge niveau van de Spartanen-selectie door te trekken naar de gehele jeugd.

Frans Langedijk, lid voetbalbestuur Spartanen

Werkzaamheden aanleg kunstgrasveld begonnen

Vandaag is er begonnen met de werkzaamheden voor de aanleg van ons 2e kunstgrasveld (het B-veld).
Vandaag zijn de bossages rond het B-veld weggehaald en volgende week zal het graafwerk beginnen.
De planning is dat wij eind augustus over een prachtig nieuw kunstgrasveld kunnen beschikken!

Wij proberen jullie via de site zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de voortgang.

Bestuur s.v. Spartanen

Kantinemedewerk(st)ers gezocht

Een aantal kantinemedewerksters heeft aangegeven er na dit seizoen mee te stoppen. Voor de zondagochtend en de zondagmiddag zijn er vacatures.
Er zijn twee keer twee mensen nodig. Bij voorkeur volwassenen. Wij werken met een rooster van vier weken.
Je staat dan eens in de vier weken een zondagochtend of een zondagmiddag in de kantine.
Voor meer info of aanmelden kan je terecht bij Alphons Commandeur alphonsank@quicknet.nl of 06 15271853

Spartanen 1 dwingt promotie af naar de 2e Klasse!!

Ons 1e elftal heeft zondag 11 juni 2017 historie geschreven door promotie af te dwingen naar de 2e klasse.
Nadat vorige week in de laatste minuut met 1-0 t werd gewonnen betekende dat een gelijkspel voldoende zou
zijn om promotie te bewerkstelligen.
Hoewel in de 22e minuut tegen een achterstand werd aangekeken was Spartanen net als vorige week
de betere ploeg.
De gelijkmaker van Joost viel in de slotseconden van de 1e helft. De 2e helft een ontketend Spartanen
op zoek naar de voorsprong en deze kwam er ook. Davey maakte op knappe wijze de 1-2. Veel kansen
volgde om de score verder uit te bouwen echter stond het vizier niet op scherp. 5 minuten voor het
einde scoorde den Helder de gelijkmaker. Zij probeerde met man en macht om er nog een verlenging
uit te halen. Tot grote opluchting floot de scheidsrechter voor het eindsignaal,
promotie naar de 2e Klasse is een feit!!

Het voetbalbestuur feliciteert de spelers en technische staf met het behalen van de promotie.

Nieuwe voorzitter jeugdbestuur handbal

Na heel wat jaren jeugdvoorzitter te zijn van de afdeling handbal, heeft Simone Bruins nu het stokje doorgegeven aan Monique Huisman.
Wij zijn blij dat Monique deze taak op zich neemt en bedanken Simone voor haar inzet en steun in soms best moeilijke tijden.

Dankjewel Simone, welkom Monique en veel plezier en succes!

Het handbalbestuur

Adri Beerepoot per seizoen 2017-2018 nieuwe voorzitter afdeling voetbal

Adri Beerepoot volgt Peter Molenaar na dit seizoen op als voorzitter van de voetbalafdeling.

Adri is een echte Spartanen man. Zo is hij al jaren actief als speler bij onze club en is momenteel zelf ons oudste voetballende lid. Adri leidt nu de sponsorcommissie van onze vereniging. Ook heeft hij in het verleden diverse jeugdteams getraind en was tevens actief als begeleider van diverse jeugdteams.Vanaf maart zal Adri meelopen met het voetbalbestuur, en aan het einde van het seizoen het voorzitterschap overnemen van Peter.

Wij zijn blij dat Adri deze functie gaat vervullen, en wensen hem daarbij veel plezier en succes!

Het voetbalbestuur