Handbal meiden D1 kampioen!!!

 

Op zaterdag 12 oktober is onze D1 voor het eerst kampioen geworden. Helaas zonder vaste coach Miriam die zeker gemist werd. Gelukkig was er goede vervanging waardoor de meisjes glorieus de overwinning over de streep trokken. Met een uitslag van maar liefst 19-12! Gefeliciteerd meiden, super gedaan!

Formulier taakverplichting

Hier vindt u het formulier t.b.v. de taakverplichting.

Formulier Taakverplichting Spartanen

Vul dit svp zo volledig mogelijk in en laat dit accorderen door de taakcoördinator.

Het volledig ingevulde formulier kunt u opsturen naar penningmeester@spartanen.nl

Met vriendelijke groet,

s.v. Spartanen

Mark Beemster

penningmeester

Algemene Ledenvergadering 13-09-2019 — Toelichting taakverplichting

Het voorstel van het bestuur m.b.t. de taakverplichting en de daaraan verbonden borg is een belangrijk agendapunt geweest op de algemene ledenvergadering van afgelopen vrijdag, 13 september.

Tijdens de vergadering heeft het bestuur het voorstel eerst toegelicht en ook de redenen gegeven waarom wordt overgegaan tot taakverplichting. Daarna is met de aanwezigen uitvoerig gesproken het voorgestelde protocol over en ingegaan op de vele vragen die er gesteld werden.

Na de discussie, die constructief en opbouwend was, trok het bestuur zich terug om zich kort te beraden over het voorstel.

Na kort beraad, heeft het bestuur één aanpassing in het protocol aangebracht en deze ook nog even kort toegelicht. Vervolgens is het aangepaste voorstel ter stemming aangeboden aan de vergadering. Het voorstel is met 62 stemmen voor en 3 tegen aangenomen door de algemene ledenvergadering.

Het bestuur zal dit jaar de invoering van de taakverplichting zorgvuldig en nauwgezet volgen. Waar eventuele problemen of vragen zich voor doen, zullen we er naar streven om een voor alle partijen zo goed mogelijke oplossing te zoeken.

Binnenkort informeren wij jullie nader over het aanmelden van de taken. Wij willen een duidelijke lijn kunnen aangeven waar je je moet aanmelden voor welke taak. Dit vergt nog enige coördinatie, een taak die overigens ook door een vrijwilliger voor de taakverplichting uitgevoerd zou kunnen worden.

Belangrijkste punten (aangepaste) taakverplichting protocol:

– Bij gezinnen met meerdere leden op de vereniging geldt een maximale verplichting voor 1 taak per seizoen (totaal 12 uur) of een taak voor het hele seizoen;

– Iedereen moet zijn/of haar taak aanmelden middels het taakverplichtingsformulier. Alleen op basis van dit, volledig ingevulde formulier, wordt de borg teruggestort;

– De borg wordt tegelijk met de contributie geïncasseerd;

– Bij onduidelijkheden en/of geschillen, beslist altijd het dagelijks bestuur. Deze beslissing is bindend

Mocht u nog vragen hebben, neem dan via e-mail contact op met onze penningmeester op penningmeester@spartanen.nl en wij zullen uw vragen proberen zo snel mogelijk te beantwoorden.

Het Bestuur

RECENTE Pasfoto voetbal zo spoedig mogelijk plaatsen en/of bijwerken

Willen alle leden (O13 en ouder) vóór 15 oktober zorgen dat er een RECENTE pasfoto in sportlink (voetbal.nl app) opgenomen is.
Voor leden boven van 16 jaar en ouder kan men dit zelf via de voetbal.nl app.

In verband met de AVG is dit voor leden onder de 16 jaar alleen te doen door de ouders/verzorgers.
De instructie en FAQ hiervan staan op de volgende site/link

https://sportlinkservices.freshdesk.com/nl/support/solutions/articles/9000149837-persoonlijke-instellingen-wijzigen-van-kinderen-onder-16-jaar

We hebben nu ook een eigen hulpinstructie FotoJeugdInstructie voor ouders/verzorgers.

Achtergrond
Alle teams vanaf Onder 8 de spelersopgaaf invullen op het mobiele digitale wedstrijdformulier (mDWF) in de Wedstrijdzaken app.
Middels de Wedstrijdzaken app kan de spelbegeleider/scheidsrechter ook een spelers(pas)controle doen. Spelers van de JO/MO13 en ouder zijn verplicht een goede
Geen, een niet herkenbare foto, of een logo van bijv. een voetbalclub kunnen ervoor zorgen dat een speler niet mee mag doen. Laten we dat voorkomen door goede foto’s!

De Voetbal.nl app werkt op basis van het in de ledenadministratie (=sportlink) geregistreerde emailadres.
Mocht je niet meer weten welk emailadres dit is kan je een verzoekje naar leden_adm_@spartanen.nl sturen met daarbij de naam van het lid en de geboortedatum !

Met sportieve groeten,

Mario Kuip

Ledenadministratie Voetbal SV Spartanen 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Wij nodigen u van harte uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering op vrijdag 13 september aanstaande om 20.00 uur in de kantine van ons complex.
Bijgaand treft u de agenda en diverse bijlagen aan.

Naast de reguliere agendapunten is een van de agendapunten “het invoeren van een taakverplichting voor (ouders van) leden”. In de bijlagen treft u hierover meer informatie aan.

Wij vertrouwen op een grote opkomst en begroeten u graag op 13 september!

Met vriendelijke groet,
sv Spartanen
Gertrud Molenaar
Secretaris

Uitnodiging KICK OFF bijeenkomst

Aan de begeleiders, trainers en overige vrijwilligers van de voetbalafdeling van SV Spartanen

Uitnodiging KICK OFF bijeenkomst

Op vrijdag 30 augustus 2019 is er om 20.00 uur in de kantine van SV Spartanen een KICK OFF bijeenkomst om de start van het nieuwe seizoen in te luiden.

De volgende punten willen we graag met jullie bespreken:

1. Welkom

2. Voorstellen en toelichting voetbalorganisatie

3. Mededelingen van de wedstrijdsecretaris

4. Rondvraag

5. Sluiting

Na afloop van de bijeenkomst reiken de coördinatoren voetbalspullen (tas, voetbalkleding) uit aan de begeleiders. Daarnaast krijgen de trainers sleutels uitgereikt, c.q. kunnen sleutels worden omgeruild.

Wij gaan er van uit jullie allemaal te zien op vrijdag 30 augustus a.s.

Met vriendelijke groet,

Voetbalbestuur SV Spartanen

Kantinecommissie zoekt met spoed:

Op de zaterdagmiddag staat een jonger jeugdlid in kantine. Hier zoeken wij nog volwassenen voor/bij die ook 1 keer per vier weken willen ondersteunen. Zaterdagmiddag is over het algemeen rustig in de kantine. (Tijd 12.30 tot einde laatste wedstrijd, meestal tussen vier en vijf uur.

Op de algemene ledenvergadering op 13 september staat geagendeerd protocol vrijwilligersplicht / taakverplichting. Bij aanname van dit protocol is elk spelend lid vanaf JO-19 en ouders van jeugdleden aankomend seizoen verplicht om een taak van minimaal 12 uur te verrichten. Als je voldoet aan de taakverplichting krijg je als lid of ouder van een jeugdlid je vrijwilligersborg teruggestort. (bedragen € 50,- per lid vanaf JO-19 en € 35,- voor jeugdleden)

Meld je alvast aan. (kantine@spartanen.nl)  We hebben jullie nodig en je voldoet ook aan je taakverplichting.

Trainingsschema voetbal

Het trainingsschema voetbal voor het seizoen 2019-2020:

Trainingsschema 20192020

(versie 25-09-2019)

 

Uitnodiging algemene ledenvergadering

Beste (ouders van) leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

Deze vergadering wordt gehouden op vrijdag 13 september om 20.00 uur in de kantine van ons complex.

De stukken voor de vergadering ontvangt u zo spoedig mogelijk via de mail en worden ook op de website geplaatst.
Naast de reguliere agendapunten is een van de agendapunten “het invoeren van een taakverplichting voor (ouders van) leden”.

Wij rekenen op uw komst.

Met vriendelijke groet,

Bestuur SV Spartanen

Teamindeling seizoen 2019-2020

Beste leden, ouders en verzorgers,

De indeling voor volgend seizoen is bekend en wordt in het bijgevoegde document kenbaar gemaakt.

Alle coaches, trainers en coördinatoren hebben de afgelopen weken weer heel wat werk verzet om tot een juiste indeling te komen.

Wij wensen iedereen een fijne vakantie en een fantastisch mooi sportseizoen 2019-2020.

Wees voorzichtig, blijf gezond en tot volgend seizoen.

SV Spartanen team indelingen seizoen 2019 – 2020

Namens,

Coördinatoren, coaches, trainers, technische commissie en bestuur

 

Met vriendelijke groet,

Michael Dekker