Aangepast beleid 01-10-2019

Dit inval- en uitleen beleid geldt voor de D, C en B en A jeugd.

Voor de H, F, en E jeugd geldt dat er onbeperkt binnen betreffende categorie inval dan wel uitgeleend mag worden.

Inval- en uitleenbeleid:

  1. Er mag om invallers gevraagd worden als het eigen team geen wissels dan wel tekort spelers heeft. Het is in principe niet de bedoeling dat een team met 1 wisselspeler invallers vraagt tenzij er (een) speler(s) binnen dit team gedeeltelijk geblesseerd is/zijn waardoor deze geen hele wedstrijd kan/kunnen spelen.

Bovenstaande is zo gesteld omdat enerzijds van de coach wordt verwacht dat hij/zij er alles aan doet om een team met eigen spelers op de been te krijgen en anderzijds om te voorkomen dat vaak een beroep wordt gedaan op de onderliggende teams. Dit om te voorkomen dat spelers dubbele wedstrijden moeten spelen.

  1. Er kunnen alleen invallers worden gevraagd van het direct onderliggende team (dus bijv. de C1 kan alleen invallers vragen van de D1 , D1 van de D2 en de D2 vanuit de E1).
  2. Daarbij kunnen maximaal 2 spelers van het direct onderliggende team worden gevraagd in overleg met de coach van dat team. De coach van het uitlenende team bepaalt of er voor de uit te lenen spelers genoeg rust zit tussen de 2 te spelen wedstrijden. Indien voldoende rust zit tussen de te spelen wedstrijden dan doet de coach alles wat in zijn/haar mogelijkheden ligt om de gevraagde invallers te leveren.
  3. Indien het direct onderliggende team rondom dezelfde tijd speelt als het vragende team dan wel de coach vindt de tijd tussen de 2 te spelen wedstrijden te kort is dan dienen invallers gevraagd te worden aan het team daaronder (dus bijv. de C1 en D1 spelen gelijktijdig; de C1 dient in dat geval invallers te vragen aan de D2) in overleg met de coach van dat team.
  4. Ook van het team onder het direct onderliggende team kunnen maximaal 2 spelers worden gevraagd. Ook deze coach bepaalt of er voor de uit te lenen spelers genoeg rust zit tussen de 2 te spelen wedstrijden. Indien voldoende rust zit tussen de te spelen wedstrijden dan doet ook deze coach alles wat in zijn mogelijkheden ligt om de gevraagde invallers te leveren.
  5. Mocht in een uitzonderlijk geval punt 4 en 5 niet mogelijk zijn, kan er bij uitzondering maximaal 2 invallers van het eerst hogere team worden gevraagd.

Dit moet uiterlijk donderdag worden gemeld aan het wedstrijdsecretariaat, Ineke Spaans. Zij checkt of het mogelijk is, er staat namelijk een maximum voor het aantal wedstrijden dat men mee mag doen met een hoger team. Indien het mogelijk is, pas zij het officieel aan. Dispensatiespelers kunnen niet invallen bij een hoger team.

  1. Als door structurele problemen (blessures, andere sport o.i.d.) een team niet in staat is om met voldoende eigen spelers de wedstrijden te spelen dan dient de coach van dit team dit aan te geven bij de coördinatoren van deze jeugdafdeling zodat er gekeken kan worden naar een oplossing.
  2. Indien een team meerdere keren geen invallers heeft geleverd terwijl er wel voldoende tijd zat tussen de te spelen wedstrijden dan dient de coach van het vragende team dit aan te geven bij coördinatoren van deze jeugdafdeling. Afhankelijk van de reden van het niet leveren van invallers, zal er gezocht worden naar een oplossing.