Ledenvergadering s.v. Spartanen vrijdag 7 september 20:00

“Contributieverhoging voor alle leden van ± € 50,- per lid of ………..”

Op vrijdag 7 september staat onze ledenvergadering gepland en wellicht stemmen de aanwezige leden en ouders van jeugdleden wel in met een ingrijpende maatregel. Reden te meer om daar aanwezig te zijn.

Laat ik voorop stellen dat wij met elkaar een fantastische club vormen met meer dan 200 vrijwilligers die ervoor zorgen dat onze 600 leden kunnen sporten. Sportief, financieel en met onze accommodatie gaat het uitstekend, maar wij zien de laatste jaren een tekort ontstaan op het gebied van vrijwilligers die clubdiensten (organisatie regelen op de zaterdag en zondag) willen draaien op de zaterdag en zondag en we zien een terugloop in het vinden van kantinemedewerkers. Ook is het vinden van jeugdtrainers steeds lastiger voor de diverse teams. Kortom wij willen toe naar een structurele oplossing. Bestuursleden en coördi­na­toren verrichten meer dan genoeg werkzaamheden en wij hebben hulp nodig!

Er zijn een aantal mogelijkheden die wij op onze ledenvergadering aan onze leden en ouders van jeugdleden voor willen leggen.

  • Contributieverhoging voor alle leden van € 50,- Deze verhoging hoeft niet betaald te worden als u vrijwilliger bent en blijft van onze club. (trainer, begeleider, kantinemedewerker, schoonmaak, onderhoud, draaien van een clubdienst, bestuurslid, coördinator, etc.).
  • Ieder lid en/of ouder van een jeugdlid is verplicht om vrijwilligerswerk te verrichten en zal worden ingedeeld bij activiteiten die nodig zijn om onze club draaiende te houden.
  • Invoeren van een flinke contributieverhoging en we proberen betaalde krachten in te huren.
  • Minder faciliteiten creëren: teams waar geen trainer voor is kunnen niet trainen, minder scheidsrechters beschikbaar, kantine op dagdelen waarop geen vrijwilliger beschikbaar is niet open, etc.

Het bestuur van de SV Spartanen is zich ervan bewust dat er aan bovenstaande mogelijk­heden ook diverse nadelen kleven. Wij zouden het liefst zien dat heel veel leden en ouders van jeugdleden zich spontaan opgeven om vooral kantinediensten en clubdiensten te willen draaien, zodat wij niet hoeven te denken aan flinke verhoging van de contributie en het verplicht stellen van diverse activiteiten.

Kortom belangrijke dilemma’s die wij graag willen bespreken met onze leden en ouders van jeugdleden. Reden genoeg om aanwezig te zijn op vrijdag 7 september.

U kunt de agenda en het verslag van de vorige ALV hier downloaden.

Namens bestuur van de SV Spartanen

Jack Stam

Uitnodiging ALV 07-09-2018

notulen ledenvergadering 2017-09-29