Algemene Ledenvergadering 13-09-2019 — Toelichting taakverplichting

Het voorstel van het bestuur m.b.t. de taakverplichting en de daaraan verbonden borg is een belangrijk agendapunt geweest op de algemene ledenvergadering van afgelopen vrijdag, 13 september.

Tijdens de vergadering heeft het bestuur het voorstel eerst toegelicht en ook de redenen gegeven waarom wordt overgegaan tot taakverplichting. Daarna is met de aanwezigen uitvoerig gesproken het voorgestelde protocol over en ingegaan op de vele vragen die er gesteld werden.

Na de discussie, die constructief en opbouwend was, trok het bestuur zich terug om zich kort te beraden over het voorstel.

Na kort beraad, heeft het bestuur één aanpassing in het protocol aangebracht en deze ook nog even kort toegelicht. Vervolgens is het aangepaste voorstel ter stemming aangeboden aan de vergadering. Het voorstel is met 62 stemmen voor en 3 tegen aangenomen door de algemene ledenvergadering.

Het bestuur zal dit jaar de invoering van de taakverplichting zorgvuldig en nauwgezet volgen. Waar eventuele problemen of vragen zich voor doen, zullen we er naar streven om een voor alle partijen zo goed mogelijke oplossing te zoeken.

Binnenkort informeren wij jullie nader over het aanmelden van de taken. Wij willen een duidelijke lijn kunnen aangeven waar je je moet aanmelden voor welke taak. Dit vergt nog enige coördinatie, een taak die overigens ook door een vrijwilliger voor de taakverplichting uitgevoerd zou kunnen worden.

Belangrijkste punten (aangepaste) taakverplichting protocol:

– Bij gezinnen met meerdere leden op de vereniging geldt een maximale verplichting voor 1 taak per seizoen (totaal 12 uur) of een taak voor het hele seizoen;

– Iedereen moet zijn/of haar taak aanmelden middels het taakverplichtingsformulier. Alleen op basis van dit, volledig ingevulde formulier, wordt de borg teruggestort;

– De borg wordt tegelijk met de contributie geïncasseerd;

– Bij onduidelijkheden en/of geschillen, beslist altijd het dagelijks bestuur. Deze beslissing is bindend

Mocht u nog vragen hebben, neem dan via e-mail contact op met onze penningmeester op penningmeester@spartanen.nl en wij zullen uw vragen proberen zo snel mogelijk te beantwoorden.

Het Bestuur