Goed gedrag Spartanen bestraft door gemeente?

Zoals u wellicht weet verzorgt Spartanen al jaren in eigen beheer en door inzet van vele vrijwilligers zelf het onderhoud van haar sportvelden. Samen met SEW zijn dat de enige twee voetbalclubs, in de huidige gemeente Medemblik, die dit al bijna vijfentwintig jaar zelf doen. De gemeente wilde na de fusie het beleid voor de sportvelden gelijk trekken. Het uitgangspunt was dat alle andere clubs het onderhoud op dezelfde manier als Spartanen en SEW zouden gaan doen. Toen bleek dat veel clubs dit niet konden realiseren is er veel protest gekomen van de betreffende clubs, waarna Wethouder Fit besloot het plan in te trekken en de bezuiniging op een andere manier te bereiken.

In het alternatieve plan werd het roer omgegooid:

De gemeente zal het zogeheten technisch onderhoud voor de clubs doen. Clubs die dit zelf al deden krijgen dan een vergoeding in de kosten. Na heftige protesten van Spartanen en SEW is de onderhoudsvergoeding gelukkig al bijgesteld van 49% naar 65% van het huidige bedrag. (35 % minder kosten voor de gemeente) Spartanen en SEW krijgen ook de mogelijkheid om het onderhoud door de gemeente te laten uitvoeren, maar dat betekent dan wel een forse kapitaalsvernietiging. Want: het materieel, machinepark en de opslagschuur waarin beide clubs de afgelopen jaren zelf hebben geïnvesteerd zijn dan niet meer nodig. Of neemt de gemeente deze over?

Jarenlang is de vergoeding voor het onderhoud niet geïndexeerd en is de vergoeding sowieso lager dan de kosten die Spartanen en SEW maken om het onderhoud in eigen beheer uit te voeren. Spartanen en ook SEW zijn dus genoodzaakt het onderhoud zelf te blijven doen met de inzet van veel vrijwilligers. Dat willen ze ook graag blijven doen, maar dan wel tegen een kostendekkende vergoeding. In plaats van waardering van de gemeente, krijgen ze nu een lagere vergoeding dan voorheen. Bovendien mogen ze een hogere huur betalen voor het gebruik van de velden omdat de huren gelijkgetrokken zijn voor alle verenigingen.

De andere clubs profiteren dus van het feit dat zij hun poot stijf bleven houden en niet zelf het onderhoud wilden doen. Spartanen begrijpt dat best, want niet iedere club heeft genoeg vrijwilligers en middelen om zoiets zelf te doen. Maar dan is de ontstane situatie, als gevolg van de gewijzigde regeling, niet eerlijk van de B&W. Goed gedrag zou juist beloond moeten worden door minimaal een kostendekkende vergoeding te betalen aan Spartanen en SEW.

Het beleid van de wethouder werd in de raadsvergadering van 11 mei j.l. goedgekeurd. De ChristenUnie, VVD en GroenLinks protesteerden tevergeefs. Zij dienden nog een tegenvoorstel in om de vergoeding voor onderhoud op zijn minst kostendekkend te maken. Dat zou de gemeente ongeveer € 3000 extra kosten per jaar. Op de totale gemeentebegroting een schijntje, maar voor deze dorpsclubs wel een fors bedrag. Het tegenvoorstel van de partijen haalde het niet omdat coalitiepartijen CDA, Gemeentebelangen en D66 alsook de PvdA tegen waren. Onder het mom dat er altijd nog een evaluatie plaatsvindt.

Al met al kunnen we concluderen dat de huidige dan wel nieuwe wijze van vergoeden, die is gebaseerd op een oneerlijke verdeling, veel te laag is voor Spartanen en SEW.

Bedankt politici dat jullie goed gedrag niet belonen. Zet dat de volgende keer a.u.b. duidelijk in het verkiezingsprogramma.

Aad Kraakman, Wognum