Herziene indeling JO8 en JO9

Via de onderstaande link is de nieuwe indeling voor de Jo8 en Jo9 in de zien:

Teamindelingen JO8 en JO9