Korte update van de kantinecommissie

De nieuw gevormde commissie wil graag een korte update geven van onze werkzaamheden. Tot nog toe hebben wij ons bezig gehouden met taakverdeling en het zoeken naar / rond krijgen van het kantinerooster voor het nieuwe seizoen. Na het stoppen van dragende krachten en veel vrijwilligers is ons hoofddoel: het nieuwe rooster rond krijgen.

We zijn op de goede weg, maar we zijn er nog niet.

Inmiddels hebben we 16 nieuwe medewerkers gevonden; zelf aangemeld en vooral veel mensen gevraagd via allerlei kanalen en persoonlijke benadering.

Het liefst zien wij dat medewerkers 1 X per 4 weken een dienst draaien, maar het is ook mogelijk om 1 X per 8 weken een dienst te draaien.

Blij verrast waren wij afgelopen weekend met de aanmelding van een groepje van vier buren / kennissen (ouders van jeugdleden die met zijn vieren roulerend 1 X per 4 weken een zondagmiddag gaan invullen. Graag nog een aanmelding van een groepje van vier personen. Bespreek dit eens met vrienden / buren / kennissen. 

Vacatures / Waar zijn wij nog naar op zoek: 

  1. invulling van nog een zondagmiddag 1 x per weken of 1 X per 8 weken (dus nodig 2 of vier vrijwilligers)
  2. Zaterdagmiddag is de rustigste middag. Vier jongeren draaien deze dienst, maar er moet iedere zaterdagmiddag nog wel een volwassen vrijwilliger bij. Deze dienst is ook de minst tijdrovende. (van 12.30 tot uiterlijk 17.00 uur / meestal eerder klaar) Nodig dus nog vier volwassenen.

Denk erover na en meld je aan dan kunnen wij ook gerust genieten van de zomerstop. Wij hebben nog volwassenen nodig.

Met vriendelijke groet,

Kantinecommissie