Noodoproep kantinemedewerkers

De zaterdagmiddag invulling blijft so far onze grote zorg.
Zeker nu een jonger iemand helaas heeft moeten afzeggen om 1 keer per vier weken te staan. Invulling zaterdagmiddag gebeurt door een jongere [meestal 14/15 jaar]plus een volwassenen. De volwassene is nodig om zo nu en dan de jongere te assisteren en wij vinden het onverstandig om verantwoordelijkheid over te dragen naar alleen een jongere. Zaterdagmiddag start om half een en duurt meestal tot vier uur. Een van de kantinecommissieleden komt dan zaken afsluiten.
Meld je dus aan zo spoedig mogelijk.
* jongere voor de zaterdagmiddag. (Vergoeding € 15,-)
* volwassene die een keer per vier of acht weken aanwezig kan zijn. Hiermee voldoe je aan je taakverplichting.
* zondagmiddag 1 x per 8 weken
* zondagmorgen 1x per 8 weken
Stuur je mail naar kantine@spartanen.nl

Leden en ouders verwachten van ons als kantinecommissie toch niet dat wij niet ingevulde tijden gaan invullen.

Vriendelijke groet,
Kantinecommissie