notulen ledenvergadering 2018-09-07

Beste (ouders) van leden,

Hierbij treft u het verslag aan van de ledenvergadering welke gehouden is op 7 september jongstleden.
Als u naar aanleiding van dit verslag nog vragen heeft kunt u deze stellen via: info@spartanen.nl

Bestuur sv Spartanen

notulen ledenvergadering 2018-09-07