Uitnodiging extra algemene ledenvergadering

Aan alle leden, jeugdleden, ereleden, trainers, coaches, ouders, jeugdleden en andere belangstellenden van SV Spartanen

Hierbij nodigen wij u uit voor de extra algemene ledenvergadering van SV Spartanen. De ALV wordt gehouden op vrijdag 31 januari om 20.00 uur in de kantine aan de Sportlaan. Vanaf 19.45 uur staat er koffie en thee voor u klaar!

Waarom de ALV bijwonen?

Reeds in 2019 heeft onze voorzitter Jack Stam aangegeven zijn voorzitterschap neer te willen leggen op het moment dat er een geschikte opvolger gevonden is. Ook onze secretaris Gertrud Molenaar heeft aangegeven haar functie neer te willen leggen. Voor beide zijn intussen opvolgers gevonden die wij tijdens deze ALV willen benoemen. Deze vergadering is uitgeroepen, zodat beide op korte termijn opgevolgd kunnen worden.

AGENDA:

  1. Opening door de voorzitter
  2. Bestuursverkiezing
    – Aftredend en niet herkiesbaar: Jack Stam, voorzitter. Het bestuur draagt Jeroen de Vries voor als opvolger.

    – Aftredend en niet herkiesbaar: Gertrud Molenaar, secretaris. Het bestuur draagt Nanda Schouten voor als opvolger.
    – Tegenkandidaten kunnen zich tot 14 dagen voor de vergadering aanmelden bij het bestuur via email naar info@spartanen.nl.

  3. Rondvraag
  4. Sluiting
Met vriendelijke groet,
sv Spartanen
Gertrud Molenaar
Secretaris