Verslag algemene ledenvergadering

Beste leden,

Bijgaand treffen jullie het verslag aan van de algemene ledenvergadering S.V. Spartanen van 29 september jongstleden.

Klik hier voor het verslag

Bestuur S.V. Spartanen