Waarderingsspeld S.V. Spartanen

Naast de terugblik op 2017 en vooruitkijken naar de toekomst van Spartanen heeft de voorzitter van de S.V. Spartanen ook drie vrijwilligers in het zonnetje gezet tijdens de nieuwjaarsreceptie. De s.v. Spartanen is ontstaan na het samengaan van hand- en voetbal op 1 januari 2012 nu alweer 5 jaar geleden. De handbal kende haar ereleden en de voetbal had ook ereleden, maar ook de dragers van de Gouden Spartaan. In ons complex kwamen we de namen van ereleden en dragers van de G.S. nergens tegen. Als bestuur hebben wij gemeend om deze gedecoreerde vrijwilligers uit onze geschiedenis op een mooie plek zichtbaar te maken in ons clubhuis.

Voor de nieuwe s.v. Spartanen hebben wij in het leven geroepen:

De waarderingsspeld van de S.V. Spartanen.

Per 1 januari 2017 is “De waarderingsspeld van de S.V. Spartanen” ingevoerd. Deze speld wordt uitgereikt als blijk van waardering voor diegenen die zich bijzonder verdienstelijk maakt of heeft gemaakt voor de vereniging. De speld wordt uitgereikt aan personen die zich belangeloos  gedurende een langere periode hebben ingezet voor de S.V. Spartanen. We belonen deze vrouw of man met de waarderingsspeld van de S.V. Spartanen.

Voor mij als voorzitter was het een de eer om op deze nieuwjaarsreceptie de eerste exemplaren uit te reiken. Het is de bedoeling dat deze speld jaarlijks zal worden uitgereikt aan vrijwilligers die dat verdienen.

De eerste speld die is uitgereikt was voor Ineke Spaans. Gedurende een reeks van lange jaren verzorgt Ineke het wedstrijdsecretariaat van de afdeling handbal. Ongeveer 16 jaar geleden heeft zij het secretariaat overgenomen. Ineke heeft de gehele automatisering van het wedstrijdformulier meegemaakt, wat ongelooflijk veel werk is geweest. Ineke is jaren coach en trainer geweest van het 1e team en nu al weer jaren van het 2e. Nog meer taken die Ineke heeft gedaan zijn het bijhouden van de ledenadministratie en de foto’s die daarbij horen, de teamindelingen, regelen van de grote clubactie, zorgen dat er materialen zijn, het inhuren van de zalen wat niet gemakkelijk is door de vele sporten en het groeiende aantal teams van de handbal. Het inplannen van de scheidsrechters, zorgen dat er voldoende scheidsrechters zijn, zelf fluiten en ook het begeleiden van nieuwe scheidsrechters, zodat iedereen kan spelen.

Daarna mocht ik de 2e waarderingsspeld uitreiken aan Ronald Wallaart. Iemand die op de achtergrond en vooral vanuit thuis enorm veel heeft geregeld en betekend voor Spartanen in de afgelopen jaren. In het begin als begeleider/trainer van een jeugdteam, maar we kennen Ronald vooral toch als de man op de achtergrond die enorm veel regelde. Vanaf 14 januari 2008 was Ronald bestuurslid van Spartanen. Ronald was de man van de wedstrijdplanning en Ronald verrichtte onderstaande taken gedurende een lange reeks van jaren. Taken waren onder andere:

* Vraagbaak voor de voetbalafdeling, onderhouden van contacten met de KNVB
* Informeren van begeleiders en bestuur i.v.m. nieuwe KNVB ontwikkelingen
* Invoeren digitaal wedstrijdformulier, mijnclub.nu en spelerspassen verzorgen.
* Digitaal indelen van thuis uit de kleedkamers en veldindeling.
* Voor het nieuwe seizoen aanmelden van team bij de KNVB.

Last but not least mocht ik de derde waarderingsspeld van dit jaar uitreiken. Deze speld was voor Peter Molenaar die vanaf januari 2005 intensief betrokken is bij de voetbalafdeling. Peter is vanaf januari 2005 betrokken geweest bij de jeugdafdeling van Spartanen en vanaf september 2005 werd hij voorzitter van de jeugdcommissie. Sinds de oprichting van de s.v. Spartanen op 1 januari 2012 werd Peter voorzitter van de afdeling voetbal en mocht ik algemeen voorzitter van de club worden. Eigenlijk wilde je stoppen met de algemene ledenvergadering van september 2016 maar na intensief speuren, zoeken, vragen en mensen benaderen is er geen opvolger gevonden. In de week voorafgaande aan de jaarvergadering belde je mij en vertelde dat je ad interim dit seizoen nog wilde afmaken. Voorzitter en wedstrijdsecretaris tegelijk weg dat kon niet en zo wilde je de afdeling voetbal ook niet achterlaten. Je hebt jarenlang leiding gegeven als voorzitter aan de jeugdafdeling en de laatste vier jaar als voorzitter van de afdeling voetbal van de S.V. Spartanen. Willekeurig onderstaand een aantal punten die jou kenmerken als voorzitter van de afdeling voetbal:

* Enthousiast, overal bij aanwezig, soms wel eens te veel willen regelen en wil zich overal voor inzetten en pakt enorm veel op.
* Kan minder goed tot niet aan de zijlijn staan afwachten.
* Gedreven en op zeer veel dagen zeer actief aanwezig op ons complex. Denk aan training geven, kijken bij trainingen van anderen, op zaterdag bij de jeugd zaken regelen en op zondag aanwezig bij de wedstrijden voor het eerste elftal.
* Veel organisatorische wijzigingen samen met Ronald doorgevoerd.
* Op en top een verenigingsman.
* Handen uit de mouwen willen steken. Denk hierbij aan clubdiensten, kleding van teams verzorgen, evenementen, zoeken van sponsoren,
* Was en bent nog steeds trainer en begeleider van een jeugdteam

Afgelopen jaren is de afdeling voetbal flink gegroeid en bestaat nu uit ongeveer 450 leden. Zo rond de 40 teams spelen in competitieverband en alweer ruim 30 aanstromende mini’s. Ga er maar aanstaan om dat allemaal met onze vrijwilligers in goede banen te leiden. Uiteraard ging de uitreiking van de onderscheiding gepaard met de overhandiging van een oorkonde en een mooie rood/witte bos bloemen. Namens al onze leden wil ik nogmaals Ineke, Ronald en Peter feliciteren met de waarderingsspeld van de s.v. Spartanen.

Met vriendelijke groet,

Jack Stam

Vzt. S.V. Spartanen