Werkzaamheden aanleg kunstgrasveld begonnen

Vandaag is er begonnen met de werkzaamheden voor de aanleg van ons 2e kunstgrasveld (het B-veld).
Vandaag zijn de bossages rond het B-veld weggehaald en volgende week zal het graafwerk beginnen.
De planning is dat wij eind augustus over een prachtig nieuw kunstgrasveld kunnen beschikken!

Wij proberen jullie via de site zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de voortgang.

Bestuur s.v. Spartanen