Wie gaat de uitdaging aan?

Beste leden, ouders van jeugdleden en overige belangstellenden,

Op zondag 06 januari hebben we onze zeer goed bezochte nieuwjaarsreceptie gehouden. Na de onderlinge wedstrijden liep de kantine gezellig vol en hebben we (leden, ouders van leden, vrijwilligers en overige belangstellenden) het nieuwe verenigingsjaar ingeluid.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie heeft de voorzitter teruggekeken op het jaar 2018 en met een vooruitblik aangegeven wat er in het jaar 2019 opgepakt gaat worden. Alphons Commandeur is tijdens de receptie onderscheiden met de waarderingsspeld van de s.v. Spartanen. Zoals u wellicht al heeft vernomen heeft Alphons besloten om na ruim tien jaar te gaan stoppen met zijn werkzaamheden voor de s.v. Spartanen. Jarenlang was hij het gezicht van onze kantine en heeft Alphons enorm veel tijd gestoken in en voor de club.

Voor ons als bestuur ligt er de komende maanden dan ook een enorme uitdaging om deze leemte te gaan opvullen. Wij gaan zeker niet op zoek naar een nieuwe Alphons omdat we bijna zeker weten dat die er niet is en we die dus niet kunnen vinden. De uitdaging c.q. oplossing ligt niet alleen bij het bestuur, maar daar hebben we leden en ouders van jeugdleden bij nodig. Wij willen de komende maanden komen tot oprichting van een kantinecommissie die de taken van Alphons gaat overnemen. Wij denken hierbij aan vier tot vijf personen die komen tot een goede taakverdeling, zodat de werkzaamheden voor ieder behapbaar blijven. Met elkaar zullen we hier toch een oplossing voor moeten vinden en daar ligt dus de uitdaging.

Graag gaan wij in gesprek met personen die deze handschoen, deze uitdaging, willen oppakken.

Wie heeft er interesse om in ieder geval mee te denken en in gesprek te gaan met ons? Spreek ons even aan, bel ons of stuur een mailtje en wij maken een afspraak met u. Ook willen wij mensen persoonlijk benaderen om met ons in gesprek te gaan. Als u denkt: wellicht is dat iets voor haar of hem? Geef het door aan ons en wij nemen contact op met die persoon.

Met vriendelijke groet,

Mark Beemster, penningmeester Jack Stam, voorzitter

Reacties naar: jack.stam@me.com

Of mail naar: info@spartanen.nl