Indien een speler wilt stoppen met handballen, dan moet de opzegging schriftelijk voor 1 maart bij aan de ledenadministratie van de afdeling Handbal opgegeven worden. Indien de afmelding na deze datum plaatsvindt, dan is het desbetreffend lid de volledige contributie voor het nieuwe seizoen verschuldigd. De vereniging zal dan alleen aan een overschrijving naar een andere club meewerken, indien de volledige contributie is betaald.

U kunt de opzegging, voorzien van de NAAM en GEBOORTEDATUM van de speler, sturen naar:

Eline Overboom,
Jacob Kwastlaan 4,
1687 BM Wognum

Indien de opzegging per email handbal@spartanen.nl plaatsvindt, vermeldt dan als onderwerp ‘Opzegging handbal lidmaatschap SV Spartanen’ en vermeldt in de opzegging de NAAM en GEBOORTEDATUM van de speler.

LET OP: Het afmelden bij de trainer, coach of begeleider is niet voldoende en wordt dan ook niet in behandeling genomen.
Uitsluitend de ledenadministrateur of, indien niet aanwezig, de secretaris is bevoegd het overschrijvingsformulier namens de vereniging te ondertekenen.

SV Spartanen
Afdeling Handbal