Indien een speler wilt stoppen met voetballen, dan moet de opzegging schriftelijk voor 31 mei aan de ledenadministratie van de voetbal doorgegeven worden of via een e-mail door te geven aan de ledenadministratie van S.V. Spartanen afdeling voetbal. Indien de afmelding na deze datum plaatsvindt, dan is het desbetreffend lid de volledige contributie voor het nieuwe seizoen verschuldigd. De vereniging zal dan alleen aan een overschrijving naar een andere club meewerken, indien de volledige contributie is betaald.

U kunt de opzegging, voorzien van de NAAM en GEBOORTEDATUM van de speler en REDEN van opzegging, sturen naar:

Mario Kuip
Jan Schagenlaan 21, Wognum
0229 573804

Indien de opzegging per email leden_adm_@spartanen.nl plaatsvindt, vermeldt dan als onderwerp ‘Opzegging voetbal lidmaatschap SV Spartanen’ en vermeldt in de opzegging de NAAM en GEBOORTEDATUM van de speler,  en tevens de REDEN van opzegging.

LET OP: Het afmelden bij de trainer, coach of begeleider is niet voldoende en wordt dan ook niet in behandeling genomen.
Uitsluitend de ledenadministrateur of, indien niet aanwezig, de secretaris is bevoegd het overschrijvingsformulier namens de vereniging te ondertekenen.

SV Spartanen
Afdeling voetbal