Protocol kampioenschap

Als er een team kampioen wordt, moet dat gevierd worden vinden wij als vereniging.
Hiervoor willen we dat onderstaand protocol gevolgd wordt.
– Als een team kans maakt om kampioen te worden dient de trainer/coach dit te
melden bij het bestuur met de volgende gegevens.
• Datum van de wedstrijd
• De plaats waar de wedstrijd plaats vind
• Het aantal leden uit het team incl. trainers/coach.

– Het bestuur streeft ernaar om zeker met 1, liefst meerdere personen aanwezig te
zijn. Verder dient de trainer/coach het volgende te regelen.
• Afspreken wie er foto’s maakt tijdens de wedstrijd.
• Alle ouders/verzorgers, teamsponsor uitnodigen.

– F – E – D jeugd / jeugd onder de 8,9.10,11,12,13 en 14 ;
Voor deze jeugdteams is er een attentie, vanuit het jeugdbestuur/coördinatoren
(b.v. chocolade medaille, 1 roos oid). Na het behalen van het kampioenschap
mag het team met de coach en trainer patat gaan eten met een frisdrankje. Dit
wordt geregeld door de coach/trainer maar wel in samenspraak met het
jeugdbestuur of coördinatoren.

– C- jeugd, jeugd onder 15 tot en met seniorenteam.
Het bestuur zorgt ervoor dat het team een envelop krijgt met daarin een bijdrage
(€ 50,–) voor een feestje wat ze zelf in mogen vullen. Voor de coach een
bloemetje.

– Na afloop van het kampioenschap willen we graag dat er een verslag aangeleverd
wordt. Misschien kunt u hierbij ook foto’s toevoegen. Dit kan gestuurd worden
naar info@spartanen.nl.

– Een team is verplicht te melden hoe en of er een rondgang door het dorp
plaatsvindt. Een platte kar zonder valbeveiliging is beslist niet toegestaan. Een
aanwezig bestuurslid is gemachtigd om het af te blazen als het niet goed is
geregeld.

Met vriendelijke groet,
Bestuur s.v. Spartanen.